Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

od do