Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

od do