Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu

od do