Oświadczenia Majątkowe

- sekretarz gminy,
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2012