Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

od do