Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

od do