Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

od do