Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

od do