Oświadczenia Majątkowe

- skarbnik gminy, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu,
Oświadczenie za rok 2012