Szkoła Podstawowa w Goździe Lipińskim

Miejscowość: Gózd Lipiński
Kod: 23-425
Poczta: Biszcza
Telefon: 084 6861390
Fax:
E-mail: