Samorządowy Zespół Szkolny

Miejscowość: Biszcza
Kod: 23-425
Poczta: Biszcza
Telefon: 084 6856076
Fax:
E-mail: