Gminny Zespół d/s Oświaty

Miejscowość: Biszcza 79
Kod: 23-425
Poczta: Biszcza
Telefon: 084 6856022 wew 45
Fax: 084 6856301
E-mail: biszcza@zgwrp.org.pl