Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejscowość: Biszcza 79
Kod: 23-425
Poczta: Biszcza
Telefon: 084 6856022
Fax: 084 6856301
E-mail: gops_biszcza@wp.pl