Gminny Ośrodek Kultury 

Miejscowość: Biszcza 50
Kod: 23-425
Poczta: Biszcza
Telefon: 084 6856067
Fax: 084 6856067
E-mail: gok_biszcza@wp.pl